Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

 Καταργούν τις δωρεάν μετακινήσεις μαθητών  Πρώτα μας πήραν τα σχολεία, μας στοίβαξαν σε αίθουσες των ακόμα και πάνω από 30 μαθητών, μας κλέ...